Anne Torhild S. Pedersen

Anne Torhild S. Pedersen er oppvokst på Tau utenfor Stavanger, jobber oljeindustrien og har to barn. Hun har i flere år holdt foredrag for pårørende, helsepersonell og sykepleiestudenter. Etter at mannen, Henry fikk diagnosen demens i en alder av 59 år. Hun er aktiv som likeperson, og medforsker i SAFE-LEAD-prosjektet ved Universitetet i Stavanger, som […] Les mer

Per Johan Isdahl

Sosial og klinisk psykolog Per Johan Isdahl er veteran i behandling av spiseforstyrrelser. Hans forslag til integrativ psykoterapi baseres på forståelsen av livsløpets lidelsesfenomener gjennom fenomenologi og kollektivbiografi. Teori, menneskeforståelse og klinikk praksis vil presenteres med utgangspunkt i hans nye bok «Måltidsforstyrrelser» Per Johan Isdahl (født 1946)har siden 1970 årene vært engasjert i psykisk helse […] Les mer

Trude Fixdal

Trude Fixdal er utdannet lege og spesialist i psykiatri og i barne – og ungdomspsykiatri. Hun har bred erfaring fra psykisk helsevern, og har jobbet med både barn, ungdom og voksne.

Helene Larsen

Helene Larsen er pasient i psykiatrien. Hun har gått veien som selvskadende i møte med somatikk, legevakt og kirurgisk mottak på sykehus. Hun har møtt mange måter å bli møtt på der. Noen opplevelser, har vært gode og hjulpet henne når hun har trengt det mest. I denne boka får du et dykk inn i […] Les mer