Kari Ersland

Kari Ersland er fastlege, spesialist i allmennmedisin og veileder i kognitiv terapi.

Morten Munkvik

Morten Munkvik er født og oppvokst i Stavanger. Han er utdannet lege fra Universitetet i Oslo.  Han har doktorgrad på skjelettmuskelfunksjon og hjertesvikt og er spesialist i allmennmedisin. Munkvik er fastlege på Stavanger Medisinske Senter, et stort tverrfaglig senter. I tillegg har han en stilling i Legeforeningen hvor han jobber med veiledning, og en 1.amanuensis-stilling […]

Trond Nergaard Bjerke

Trond Nergaard Bjerke er Phd, forskningsleder for rusfeltet ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord Norge, og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige høgskole. Han er opptatt av temaer som rus, avhengighet, brukermedvirkning, erfaringsbasert kunnskap, samt vitenskapsteori og metodologiske spørsmål. For tiden jobber han med et forskningsprosjekt som omhandler bruken av fysisk aktivitet i behandling av […]

Odd Kristian (Kian) Reme

Odd Kristian Reme (f. 1953) er utdannet prest og inntil han nylig ble pensjonert arbeidet han som dialogprest i Stavanger. Han startet Kirkens Bymisjon i hjembyen i 1991, og har lang fartstid i politikken, som heltids lokalpolitiker, og som medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre i perioden 2000 – 2011. Reme var også Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Stavanger i 1999, […]

Mette Holst Bertelsen og Lene Straarup

ADHD I SKOLEN er en lett tilgjengelig grunnbok for lærere og pedagoger. Boken gir teoretisk forståelse og praktisk inspirasjon til det daglige arbeidet i og utenfor klasserommet, der alle barn skal trives, både med og uten en ADHD-diagnose. ADHD I SKOLEN tilbyr et tankesett og en rekke teoretiske strategier som er nyttige verktøy når en […]