Geir Skårland

Skårland er avdelingsleder for kirkeutvikling i Stavanger bispedømme.

Han er også personal- og informasjonsrådgiver i Stavanger bispedømme. Han har studert humanistiske fag (cand. mag) ved Universitetet i Bergen og er utdannet teolog og prest fra Misjonshøgskolen. Han har arbeidet sju år som menighetsprest i Den norske kirke, og fem år ved Stavanger bispedømmekontor, blant annet med statistikk.

Han har vært bidragsyter til Levende religion. Globalt perspektiv – lokal praksis gitt ut på Hertervig Forlag i 2015.

Bøker av Geir Skårland

Vi fant ingen bøker