Einar Kringlen

Kringlen er psykiater og har vært professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, siden professor i medisinske atferdsfag ved universitetet i Oslo og deretter professor i psykiatri samme sted og administrerende overlege ved Psykiatrisk klinikk, Vinderen, Oslo.

Hans forskning har i særlig grad konsentrert seg om arv-miljøproblemer ved alvorlige psykiske lidelser gjennom tvillingmetoden, men han har også vært engasjert i epidemiologisk forskning og studert den psykiatriske sykeligheten i to kontrasterende regioner; Oslo og Sogn og Fjordane. Han har hatt flere studieopphold i utlandet, blant annet ved US National Institute of Mental Health, Bethesda og ved Center of Advanced Studies in the Behavioral Sciences, Stanford.

Kringlen har skrevet en rekke lærebøker i medisinske atferdsfag og psykiatri, som Den kliniske samtalen på Gyldendal Akademisk i 2006, Norsk psykiatri gjennom tidene på Damm i 2007 og Depresjon på Hertervig Akademisk i 2012.

Bøker av Einar Kringlen

Vi fant ingen bøker