Gro Merete Grønvold Eilertsen

Gro Merete Grønvold Eilertsen er psykolog- spesialist i klinisk nevropsykologi. Hun er ansatt ved Sørlandet Sykehus, ved Klinikk for psykisk helse. Her har hun jobbet spesielt med barn og unge med ticstilstander og andre nevropsykiatriske tilstander ved avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Kristiansand. I perioden 2013–14 jobbet hun ved DPS Solvang, døgnpost for voksne. Fra høsten 2014 har hun jobbet som faglig rådgiver ved Klinikkledelsen.

Hun har skrevet Sånn er det-serien gitt ut på Hertervig forlag, som består av fire bøker gitt ut mellom 2014-2018. Serien forteller om barn med ADHD, depresjon, tics, angst og tvangslidelser, fra barnas eget perspektiv.

Bøker av Gro Merete Grønvold Eilertsen