Hertervig Akademisk
Produktkategori
Produktkategori

Hertervig Akademisk

Prehospitale møter med mennesker i krise – Lærebok for ambulansepersonell

699.00kr

Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse

379.00kr

Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

379.00kr

Møter med sårbare sinn

399.00kr

Mestringsbok Psykose

410.00kr

Mestringsbok ved posttraumatisk stresslidelse

410.00kr

Det uforståelige barnet

379.00kr

Mestringsbok Angstlidelser

410.00kr
Produktkategori

Hertervig Akademisk

Prehospitale møter med mennesker i krise – Lærebok for ambulansepersonell

699.00kr

Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse

379.00kr

Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

379.00kr

Møter med sårbare sinn

399.00kr

Mestringsbok Psykose

410.00kr

Mestringsbok ved posttraumatisk stresslidelse

410.00kr

Det uforståelige barnet

379.00kr

Mestringsbok Angstlidelser

410.00kr