Per Johan Isdahl

Per Johan Isdahl er sosial og klinisk psykolog og veteran i behandling av spiseforstyrrelser.

Han har siden 1970-årene vært engasjert i psykisk helse, og har arbeidet som aktiv kliniker for mennesker med autisme, utviklingshemning, psykose, personlighetsvansker, traumer og måltidsforstyrrelser. Han bidro til utvikling av terapi og tjenestetilbud ved kroppslig selvskade og etablering av kommunepsykologtjenester, samt i prosjekter for endring av sykehusenes funksjoner. Siden 1980-årene har han deltatt i etablering av relevant terapi for mennesker med måltids-/spiseforstyrrelser.

Bøker av Per Johan Isdahl