Marit Hoem Kvam

Marit Hoem Kvam er doktor i spesialpedagogikk og har arbeidet med temaet seksuelle overgrep i mange år. Hun har gjennomført flere forskningsprosjekt i samarbeid med Redd Barna. Hoem Kvam har skrevet en rekke faglige artikler og bøker om emnet og har professorkompetanse i faget. I etterkant av sine mange forelesninger har hun stadig opplevd at deltakere spør etter materiell som kan gi grunnlag for samtaler med barn. Boka hun har gitt ut ”Filiokus og Blåmann-Klåmann- Fortellingen om en vond hemmelighet” er et svar på dette behovet.

Bøker av Marit Hoem Kvam