Anne Berit Eie Torbjørnsen

Anne Berit Eie Torbjørnsen er sykepleier med videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, veiledning og etikk, og master i endringsledelse. Hun har yrkeserfaring fra utdanning, DPS og psykisk helsetjeneste i kommunen. Hun arbeider som oversykepleier på Sola DPS med fokus på fagutvikling.

.

.

.

.

.

Bøker av Anne Berit Eie Torbjørnsen