Geir Thingnæs

Geir Thingnæs er klinisk sosionom med veilederutdannelse i kognitiv terapi. Han har mangeårig erfaring ved Psykiatrisk divisjon på Stavanger Universitetssjukehus.

Han har gitt ut en rekke bøker: Mestringsbok Psykose, Mestringsbok Posttraumatisk stresslidelse, Mestringsbok Angstlidelser, Mestringsbok ved personlighetsproblemer, Mestringsbok ved stemningslidelser og Mestringsbok ved tvangslidelser..

.

.

.

Bøker av Geir Thingnæs