Bente Knutsen

Bente Knutsen (f. 1981) er utdannet førskolelærer, har en mastergrad i spesialpedagogikk og er spesialist i klinisk pedagogikk med fordyping i familieterapi. I sin masteroppgave skrev hun om behandling og oppfølging av personer med ADHD. Bente har jobbet mange år som pedagog, pedagogisk leder og spesialpedagog i barnehage samt et år som støttepedagog på småskoletrinnet. Hun har også arbeidet flere år ved nevroteam i BUP, der hun blant annet har jobbet med utredning og behandling av ADHD hos barn og ungdom. I 2020–2022 utarbeidet hun i samarbeid med St. Olavs hospital og RFM Midt-Norge opplæringsprogrammet «Kort & Godt om ADHD – opplæring for barn og ungdom». Formålet med opplæringsprogrammet er å bidra til å gi barn og ungdom med ADHD god informasjon og opplæring i diagnosen sin. I 2023–2024 utarbeidet hun også opplæringsprogrammet «Kort & Godt om Tourettes syndrom», i samarbeid med blant annet RFM Midt- Norge. Bente jobber i dag ved Ørland PPT som pedagogisk-psykologisk rådgiver. I tillegg holder hun kurs tilknyttet opplæringsprogrammene og sitter for tiden i ADHD Norge sitt fagråd. Privat har hun erfart å være mor til en datter med ADHD, noe som har bidratt til hennes sterke engasjement for barn og unge med denne diagnosen. Med sin brede fagkompetanse og sine personlige erfaringer vil hun gjennom denne håndboka gi oss innsikt i og oversikt over ulike aspekter ved ADHD.

Bøker av Bente Knutsen

Vi fant ingen bøker