Jon Vidar Strømstad

Jon Vidar Strømstad er en sykepleier med videreutdanning i tverrfaglig psykososialt helsearbeid. Han var prosjektleder for prosjektet kompetansepost i miljøterapi. Jobber ved Sola DPS som assisterende avdelingsleder. Har en fagrolle i divisjonen knyttet til relasjonsbehandling og er en etterspurt foredragsholder på tema.

.

.

.

.

Bøker av Jon Vidar Strømstad