Svein Øverland

Svein Øverland er psykolog med spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Han har flere videreutdanninger innenfor kognitiv terapi, familieterapi og rettspsykiatri. Han er redaktør i Sexologi. tidsskrift for norsk Forening for Klinisk Sexologi, har skrevet to bøker (Selvskading, Fagbokforlaget 2006 og Stalking, Fagbokforlaget 2012) og bidratt med kapitler i flere andre bøker. Øverland er fungerende seksjonssjef ved Sentral fagenhet ved avdeling Brøset og rådgiver ved Forvaringsavdelingen, trondheim fengsel. Han er også fagsjef i Superego AS. Svein Øverland blogger på psykologivirkeligheten.blogspot.no

Bøker av Svein Øverland