Ingelin Testad

Ingelin Testad er utdannet psykiatrisk sykepleier og forsker og senterleder ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisisn og samling (SESAM). Hun er i tillegg professor ved University of Exeter i England.

Hennes postdok-prosjekt, Demensskolen, er en skole for personer med demens, hvor forskningen foregår med disse personene som både respondenter og deltakere.

I samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus ga hun ut TMA kurshefte – terapeutisk mestring av pasienter med aggresjonsproblematikk gitt ut på Stiftelsen Psyiaktrisk Opplysning i 2009.

.

Bøker av Ingelin Testad