Inger Eggen

Eggen er utdannet bioingeniør og økonom. Hun har selv hatt dissosiativ identitetsforstyrrelse som følge av seksuelt misbruk og etter å ha blitt utsatt for psykisk vold som barn. I 2008 skrev hun bok om temaet med tittelen Bare jeg… gitt ut på Hertervig Forlag. I 2013 skrev hun boka Fra traumer til vonde minner. Om dissosiasjon og integrering gitt ut på Universitetsforlaget.

Eggen holder også foredrag for pasienter, leger og psykologer, med spesielt fokus på traumer og traumebehandling.

Bøker av Inger Eggen

Vi fant ingen bøker