Fartein Valen-Sendstad

Fartein Valen-Sendstad er forsker og underviser ved Universitetet i Stavanger. Han har arbeidet med teologihistorie, og fremfor alt ortodoksien, kristen troslære og ikke minst arkeologi og historie knyttet til tidlig romersk tid (65 etv. – 70 etv.) i Midtøsten. Han har skrevet flere bøker. Han er grandnevø til Fartein Valen, arving etter ham og dermed også hovedeier av Valenheimen.

.

.

Bøker av Fartein Valen-Sendstad