Gudrun Austad

Gudrun Austad har en mastergrad  i i selvmordsforebygging og er psykiatrisk sykepleier. Hun har deltatt i TIPS-prosjektet ved Stavanger Universitetssykehus, og arbeider ved Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hun er også veileder i kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» i region vest.

Austad fungerer som fagperson på møter arrangert av LEVE Rogaland, som er møter organisert for etterlatte ved selvmord.

Hun har skrevet boka Forebygging av selvmord – jeg vil ikke dø, men orker ikke leve gitt ut i 2009.

Bøker av Gudrun Austad

Vi fant ingen bøker