Frida Haugland

Frida Haugland har noe hun kaller for spesifikk språkvansker, eller medfødt barneafasi. Lidelsen afasi innebærer å ikke kunne lagre språk i hukommelsen.

Haugland har skrevet boka Reisen til språket gitt ut på Hertervig Forlag i 2019. Haugland lærte ikke sitt første ord før hun var seks år, og i boka forteller hun derfor om hvordan det oppleves å ikke ha språk. Boka er illustert av Haugland selv.

.

.

 

.

Bøker av Frida Haugland