Anders Flækøy Landmark

Anders Flækøy Landmark er psykologspesialist i klinisk arbeid med barn og unge. Han har lang erfaring med utredning og behandling av barn, ungdom og familier. Han arbeider på Bup-Vest ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo.

.

.

.

.

.

.

Bøker av Anders Flækøy Landmark