Guro Hanevold Bjørkløf

Guro Hanevold Bjørkløf er fagsjef ved Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold og psykologspesialist ved Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken.

Hun har gitt ut Stimulusbok (AKTB-NR) i 2016, et kognitivt screeninginstrument som kan gi informasjon om kognitivt funksjonsnivå i knytning til å oppdage og diagnostisere demens. Hun har også skrevet OBS-Demens-vurderingsskjema for personer med kognitiv svikt og demens i 2018. Begge er gitt ut gjennom Aldring og helse – Nasjonal kompetansetjeneste.

 ..

.

Bøker av Guro Hanevold Bjørkløf