Audhild Hjellup Lønne

Lønne er utdannet sosiolog og har skrevet flere bøker om hvordan det er å leve med mennesker som sliter med psykiske lidelser. Tidligere har hun skrevet bøker for voksne, men skriver nå for barn. Hun synes det er viktig at også barn får snakke om hvordan de har det, hva de tenker på og hva de bekymrer seg for når de har noen i familien eller en voksen de kjenner, som er syk.

Forfatteren har en egen hjemmeside der du kan lese mer om henne.

Hun har blant annet gitt ut boka Å leve med psykisk lidelse og rusmisbruk gitt ut på Legeforlaget i 2006, Å leve med ungdom med psykisk lidelse også gitt ut på Legeforlaget i 2008 og Barn som lever med vold. Hvorfor blir mamma slått? gitt ut på Hertervig forlag i 2010.

Bøker av Audhild Hjellup Lønne

Vi fant ingen bøker