Leif Jon Paulsen

Leif Jon Paulsen er teolog med erfaring som menighetsprest, ansatt ved Stavanger bispedømmekontor, sykehusprest i Stavanger i 18 år og prest/terapeut ved Jæren Distriktspsykiatriske Senter. Studier i sorg, forfatter om dette i amerikansk og norsk fagtidsskrift, medforfatter (sammen med Marit Hølland Paulsen) av Pårørende i sorg og krise (Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning 2004/2006). Som pensjonist deltidsansatt i Stavanger Bispedømmes Samtalesenter («Stallen»). Foredragsholder innen temaene sorg, krise, psykisk helse og sjelesorg.

Bøker av Leif Jon Paulsen