Velkommen til forlagshuset Hertevig

Utgir allmenn sakprosa innenfor et bredt emnespekter, og i de fleste sjangre; samfunn, debatt, dokumentarer og biografier mm. Hertervig forlag har særlig vekt på psykisk helse.

Stavanger-regionens eneste akademiske forlag. Våre utgivelser er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike områdene og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene og universitets- og høgskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Utgir psykisk helse-litteratur, informasjonshefter og nyttige verktøy til bruk for pasienter, pårørende, pedagoger og terapeuter. I tillegg utgis spesialhefter og undervisningsopplegg til bruk ved ulike institusjoner, organisasjoner og sykehus.

Aktuelle bøker

Se Galskapens gåter – Psykotiske tilstander. En idéhistorisk og psykoanalytisk tilnærming
Se Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse
Se Lær mer om ADHD– Håndbok for foreldre, foresatte og andre nærpersoner
Se Den lange uken – En grenseløs reise i Midtøsten