Velkommen til forlagshuset Hertevig

Utgir allmenn sakprosa innenfor et bredt emnespekter, og i de fleste sjangre; samfunn, debatt, dokumentarer og biografier mm. Hertervig forlag har særlig vekt på psykisk helse.

Stavanger-regionens eneste akademiske forlag. Våre utgivelser er kvalitetssikret ved fagfellevurdering av anerkjente forskere, klinikere og andre spesialister innen de ulike områdene og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og godt pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for fagfeltene og universitets- og høgskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert etter hvert som nye forskningsresultater og ny kunnskap foreligger.

Utgir psykisk helse-litteratur, informasjonshefter og nyttige verktøy til bruk for pasienter, pårørende, pedagoger og terapeuter. I tillegg utgis spesialhefter og undervisningsopplegg til bruk ved ulike institusjoner, organisasjoner og sykehus.

Aktuelle bøker

Se Barselvettreglene
Se Blind tarm og en smultring til besvær – om kroppens store og små rariteter
Se Kort & Godt om ADHD – Startpakken i fire deler
Se Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid