Trond Nergaard Bjerke

Trond Nergaard Bjerke er Phd, forskningsleder for rusfeltet ved Psykisk helse og rusklinikken, Universitetssykehuset i Nord Norge, og førsteamanuensis ved VID Vitenskapelige høgskole.

Han er opptatt av temaer som rus, avhengighet, brukermedvirkning, erfaringsbasert kunnskap, samt vitenskapsteori og metodologiske spørsmål. For tiden jobber han med et forskningsprosjekt som omhandler bruken av fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser..

.

.

.

.

Bøker av Trond Nergaard Bjerke