Arnhild Lauveng

Lauveng er spesialist i klinisk samfunnspsykologi og tidligere diagnostisert shcizofren [hentet direkte fra hennes egen nettside].

Lauveng er en aktiv foredragsholder, og mottok i 2004 «Prisen til fremme av ytringsfriheten innen psykisk helsevern». Hun har skrevet to selvbiografier om veien inn og ut av psykoser med faglig resonnement omkring ulike tilstander og mulige årsaker til personlighetsutviklingen. I 2008 ble hun tildelt Fritt Ords Honnør som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste. I 2010 fikk hun Åpenhetsprisen.

Bøker av Arnhild Lauveng

Vi fant ingen bøker