Jan Olav Johannessen

Jan Olav Johannessen er sjeflege ved psykiatrisk divisjon ved Stavanger Universitetssjukehus, og professor i psykiatri ved Institutt for helsefag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

.

.

.

.

.

.

.

Bøker av Jan Olav Johannessen