Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er professor ved Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Han er spesialist i indremedisin, fordøyelsessykdommer og psykiatri og godkjent veileder i kognitiv terapi. Han har fra 1995 drevet en liten hypokonderklinikk som en seksjon av Medisinsk Poliklinikk, Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han er medlem av Academy of Cognitive Therapy, og fikk i 2009 Formidlingsprisen ved det Medisinsk-Odontologiske Fakultet ved UiB.

.

.

.

Bøker av Ingvard Wilhelmsen