Hans Eirik Aarek

Aarek er pensjonert universitetslektor fra Universitetet i Stavanger. Han arbeider med et PhD-prosjekt om moderniseringen av Det norske kvekersamfunnet. Han har skrevet en rekke artikler om kvekeremner, blant annet: «En forfriskende tid i Herrens nærvær Om ånd og materie i kvekerforkynneren James Backhouses norske reiseskildringer fra 1853 og 1860» i Ordet og kjødet: Humaniora i Stavanger (2003) og «Conscription and conscientious objection in the experience of Norwegian Friends» i Quaker Studies 11/1 (2006).

Bøker av Hans Eirik Aarek

Vi fant ingen bøker