Hans-Jørgen Wallin Weihe

Hans-Jørgen Wallin Weihe professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Lillehammer, kunstner, forfatter, redaktør og samfunnsdebattant innen samfunnsvitenskapelige emner.

.

.

.

.

.

.

Bøker av Hans-Jørgen Wallin Weihe