Stian Overå

Stian Overå sosialantropolog og spesialrådgiver ved Kompetansesenter Rus – Region Øst (KoRus – Øst). Fagansvarlig på det nasjonale opplæringsprogrammet, “Spillavhengighet og problemskapende dataspilling – forståelse og tiltaks­kompetanse”, som er et samarbeid mellom KoRus – Øst og Høgskolen i Lillehammer.

.

.

.

Bøker av Stian Overå