Siri Grundnes Brodahl

Siri Grundnes Brodahl er utdannet vernepleier og arbeider ved SIHF Avdeling for habilitering, barneseksjonen i Hedmark. Hun jobber også med søsken som pårørende og holder foredrag om søskenperspektivet.

.

.

.

.

.

.

Bøker av Siri Grundnes Brodahl