Geir Skeie

Geir Skeie er professor i religionsdidaktikk ved Stockholms Universitet og Universitetet i Stavanger. Han har ledet og vært forsker ved en mengde prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, hvor han nå forsker på religiøs udanning og interreligiøse relasjoner og aktiviteter. Hans forskning har primært handlet om religion og skole med bruk av både empiriske og teoretiske perspektiver og med en særlig interesse for religiøst mangfold og rollen det spiller.

.

.

.

 

Bøker av Geir Skeie