Gerd Marie Ådna

Gerd Marie Ådna er førsteamanuensis ved fakultetet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. Hun har studert i mange deler av verden, blant annet Kairo, Istanbul, Cambridge og Berlin.

Hennes publikasjoner fokuserer særlig på islam og muslimer i Norge, som i boken The Reception of Islamic Prophet Stories within Muslim Communities in Norway and Germany gitt ut på Hertervig forlag i 2014. Hun har også vært bidragsyter for Levende Religion. Globalt perspektiv – lokal praksis på Hertervig Forlag i 2015.

.

Bøker av Gerd Marie Ådna