Øyvind M. Eide

Øyvind M. Eide (f. 1944). Teol. dr., professor emeritus i Praktisk teologi, VID Vitenskapelige Høgskole, Stavanger. Instituttstyrer for Institutt for sjelesorg, Modum Bad (1991–94). Bl.a. utgitt Forståelse og fordypning: Perspektiv på den sjelesørgeriske samtalen (2014), Fridtjov Birkeli: Giganten og gåten (2016).

..

.

.

.

.

.

Bøker av Øyvind M. Eide