Lise Hetland

Lise Hetland er skribent, It-utdannet og medarbeider i Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning. Hun har hatt flere innleggelser i psykiatrisk sykehus de siste ni årene. Hetland fikk i 2013 støtte fra St. thomas minnefond til sin kortfilm ”Hold meg – Om å leve med psykisk lidelse”, som er utgitt gjennom PsykOpp. Lise Hetland blogger på liseliten.com

.

.

.

.

Bøker av Lise Hetland