Gerd-Ragna Bloch Thorsen

Gerd-Ragna Bloch Thorsen var forfatter og overlege på psykiatrisk klinikk ved SUS og arbeidende styreformann i PsykOpp. Hun fikk hun Karl Evangs helseopplysningspris for sitt fremragende arbeid med folkeopplysning i 2002. Hun bidro med å starte Hertervig Forlag, en av Skandinavias største nisjeforlag innen psykiatrisk helseopplysning. Hun var også en av drivkreftene bak Schizofrenidagene, som har blitt Europas største regelmessige psykiatrikonferanse. Hun ga ut hele 12 bøker, alle gitt ut på Hertervig forlag og PsykOpp. Thorsen døde av akutt hjertesykdom, 55 år gammel.

Bøker av Gerd-Ragna Bloch Thorsen