Anne Kalvig

Anne Kalvig er førsteamanuensis i religionsvitskap ved Universitetet i Stavanger, hvor forskingsfeltet hennes er nyreligiøsitet og samtidsspiritualitet. Hun var bidragsyter for boka Levende religion. Globalt perspektiv – lokal praksis gitt ut i 2015, og har også gitt ut  Åndeleg helse: Livssyn og menneskesyn hos alternative terapeutar gitt ut på Cappelen Damm Akademisk i 2013. Hun har skrevet flere artikler og antologibidrag om folkemedisin, spiritisme, sjamanisme, religion og media og religion og populærkultur.

.

.

Bøker av Anne Kalvig