Rikke Yde Tordrup

Rikke Yde Tordrup Cand.psyk. er en lisensiert psykolog og spesialist i klinisk barnepsykologi. I tillegg til sin praksis, har Rikke veiledet lærere, pedagoger, psykologer og andre som jobber med barns utvikling. Hun er gjesteforeleser ved Aalborg Universitet, foreleser og forfatter av flere bøker.

.

.

.

.

.

.

Bøker av Rikke Yde Tordrup