Å leve med en alkoholmisbruker

Å leve med en alkoholmisbruker

50.00kr

Forfatter:
Marit Hølland
Paulsen
ISBN: ISBN 8277860455

I gode og onde dager er den første norske boka som hendvender seg til alkoholmisbrukeres samlivspartnere. I boka får vi et nært innblikk i hvordan det oppleves å leve sammen med en alkoholmisbruker og hvilke muligheter som samlivspartnere har til å bedre sin livssituasjon. For som Märta Tikkanen skriver i sitt forord: “Vi kan inte välja vad som kommer att møta oss varje dag. Men vi väljer själva hur vi skal handskas med det”

Se Å leve med en alkoholmisbruker

Relaterte bøker