Når skolebarn får kreft

Informasjon for fagfolk i skole og hjelpeapparat, pårørende og andre.

75.00kr

ISBN: ISBN 8292023011

Når et barn eller en ungdom får en kreftdiagnose, vil spørsmålene stå i kø hos den unge selv, hos foreldrene og hos nærpersoner i omgivelsene: Kan sykdommen helbredes, hva kan legene gjøre, hvordan legges alt til rette på sykehuset, hva med familieliv, hvordan vil det gå på skolen og med fritidsaktivitetene, hva vil vennene si – i det hele tatt, hva skjer med den vanlige hverdagen vår?

Utvalgte fagfolk formidler i dette heftet, i tematiske artikler, informasjon som kan være til hjelp når en søker svar på slike spørsmål. I tillegg deler syke barn, foreldre og lærere sine egne hverdagserfaringer med oss. Det blir også orientert om annet relevant informasjonsmateriell, og om hvor slikt materiell kan skaffes. Unge mennesker med kreft møter mange store utfordringer: En tøff medisinsk behandling, bivirkninger av denne, stress i familien, sosial isolasjon, fysiske hemninger, lærevansker. Men disse unge pasientene imponerer ofte, ved å sette alle krefter inn i kampen for liv og livskvaliteter. Vårt ønske er at dette informasjonsheftet skal hjelpe personer i deres nære omgivelser til å bidra med det de kan for at de unge skal lykkes med sin innsats!

Målgruppen for heftet er foreldre, fagfolk på skoler og innenfor helsevesenet og den pedagogiske psykologiske rådgivingstjenesten, og andre som er interessert i å hjelpe kreftsyke skoleelever til å oppnå sitt maksimale utviklingspotensiale fysisk, psykososialt og faglig.

Forfatter: Redaksjon: Helg Fottland, Turid Midjo, Bjørg J.Olsen

Se Når skolebarn får kreft

Relaterte bøker