Du ser sliten ut

Du ser sliten ut

120.00kr

ISBN: ISBN 8292023070

Hvordan vi takler utbrenthet

Ferske undersøkelser viser at norske arbeidstagere selv har opplevd eller kjenner en kollega som er blitt sykemeldt på grunn av problemer i forbindelse med jobben. Utbrenthet er blitt et stadig større helseproblem, og det rammer yngre og yngre arbeidstagere. Stadige omstillinger, større krav til fleksibilitet og uklart avgrensede oppgaver er noen av årsakene til at mange “møter veggen”.

Unge arbeidstagere mangler kanskje rollemodeller i sine jobber som er preget av høyt tempo og aktivitetsnivå, manglende skille mellom arbeid. Eldre arbeidstagere er slitne etter såkalte rasjonaliseringer, omstruktureringer, nedbemanning og økte krav til tekniske ferdigheter.

Samtidig er temaet utbrenthet ofte fraværende på de ulike arbeidsplassene. Men kunnskap og åpenhet omkring emnet kan virke forebyggende. Kunnskaper kan hjelpe ledelsen til å sette i verk tiltak mot utbrenthet. Kunnskaper kan hjelpe den enkelte arbeidstager til å oppdage tidligere faresignaler og beskytte seg mot å bli rammet.

Utbrenthet er blitt et stort problem for den enkelte, for familien, for brdrifter og for samfunnet. En populær fremstilling om dette omfattende emnet har lenge vært et savn. Denne boken er ikke ment som en utfyllende lærebok om utbrenthet, men som en håndbok til bruk for den enkelte arbeidstaker, for omgivelsene og for ledere og bedrifter som vil være i forkant av problemet.

Denne boken er ikke ment som en utfyllende lærebok om utbrenthet, men som håndbok til bruk for den enkelte arbeidstager, for omgivelsene og for ledere og bedrifter som vil være i forkant av problemet.

Forfatter: Trobjørn Børte

Se Du ser sliten ut

Relaterte bøker