Hjelpe meg! – En bok om voldtekt

En bok som setter søkelyset på voldtekt og seksuelle overgrep.

250.00kr

ISBN: ISBN 9788282161305

Dette er en bok som setter søkelyset på voldtekt og seksuelle overgrep. Den som har vært utsatt for voldtekt, kan finne hjelp, trøst, gjenkjennelse, veiledning, informasjon og opplysning i denne boken. “Hjelpe meg!” er en bok som vil kunne hjelpe både den som rammes, venner, pårørende, skoleelever, studenter og samtlige fagmiljøer til en bedre forståelse for den utsattes mange reaksjoner. Boken gir også informasjon om hvordan vi på et tverrfaglig nivå kan bidra til at den rammede får livet og fargene tilbake.

Noen av Norges dyktigste fagfolk bidrar her med informasjon om hvilke fysiske og psykiske reaksjoner man kan få etter en voldtekt, hva som skjer når man kommer til et voldtektsmottak, hvordan en anmeldelse av overgrepet hos politiet foregår, og hvordan bistandsadvokaten kan hjelpe. Ikke minst forsøker boken å belyse hvordan i all verden noen kan få seg til å begå slike grusomme handlinger. Et eget kapittel er viet noen av de voldtattes egne sterke historier, og bakerst i boken finnes en presentasjon av en rekke frivillige organisasjoner og selvhjelpsgrupper som kanskje kan være til hjelp.

De forskjellige fag- og studiemiljøene i Norge kan også ha god nytte av denne boken, da den gir innsikt i hva som skjer i andre fagmiljøer. Forebyggende arbeid mot voldtekt og overgrep må begynne allerede i ungdomsskolen. Dette er en bok som egner seg utmerket når temaet seksuelle overgrep skal tas opp i undervisningen.

Se Hjelpe meg! – En bok om voldtekt

Relaterte bøker