Pårørendeomsorg

250.00kr

ISBN: ISBN 9788292726013

I de første, uavklarte timene etter storulykker og katastrofer er det den ansvarlige operatøren, transportøren, bedriften og andre relevante aktører som er ansvarlig for å informere pårørende, og gi nødvendig omsorg samtidig som politiet og Hovedredningssentralen gjør sitt arbeid. De pårørende opplever en dramatisk og ofte uavklart situasjon, og har et umettelig behov for informasjon. Presset fra de pårørende begynner umiddelbart, og det er viktig at de ansvarlige har en beredskap som tar høyde for dette.

Denne veilederen er ment å gi personell som har ulike funksjoner i pårørende-og omsorgssenter gode råd om håndtering av pårørende i en krisesituasjon. Tanken er at man kan notere viktig informasjon, navn og telefonnummer på kontaktpersoner, og andre relevante opplysninger i boken.

Forfatter: Grete Kvalheim

Se Pårørendeomsorg

Relaterte bøker