Møter med sårbare sinn

Møter med sårbare sinn

En ny innsikt i en viktig epoke i psykiatriens historie som formidler et dedikert liv i møte med sårbare sinn.

399.00kr

Redaktør:
Øyvind M.
Eide
Medforfatter:
Helen J.
Christie
Medforfatter:
Leif Gunnar
Engedal
Medforfatter:
Per
Haave
Medforfatter:
Einar
Johnsen
ISBN: 9788282172417
Innbinding: Innbundet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2020
Antall sider: 399

Gordon Johnsen (1905–1983) er en sentral skikkelse i norsk psykiatri. Modum Bads Nerve sanatorium var hans livsverk.

Her ønsket han å skape et moderne sykehus for behandling av sinnets lidelser.

Gordon Johnsen var sterkt engasjert i arbeidet med å forebygge psykisk lidelse og fremme livskvalitet og helse. Hans menneskesyn la føringer for utvikl ing og synliggjøring av psykoterapeutisk holdning, teori og praksis, og han var en drivende kraft for innføring av psykoterapi i spesialist­utdannelsen for psykiatere.

På tross av sitt kristne perspektiv på legegjerningen, rettet Johnsen kritiske blikk mot de mentalhygieniske virkningene av kristen troserfaring og praksis. Samtidig førte hans initiativ, gjennomføringsevne og etiske tenking til utviklingen av Kirkens familierådgiving, og la til rette for Institutt for sjelesorg, og for sjelesorgfaglig utdannelse av kirkelige ansatte.

Boken om Gordon Johnsen og Modum Bads Nervesanatorium gir ny innsikt i en viktig epoke i psykiatriens historie, og formidler et dedikert liv i møte med sårbare sinn.

Se Møter med sårbare sinn

Relaterte bøker