Dissosiative lidelser

Dissosiative lidelser

60.00kr

Forfatter:
Jan
Haslerud
Forfatter:
Gerd-Ragna Bloch
Thorsen
ISBN: 8277861087

Sinnets reaksjon på ekstreme gjentatte påkjenninger

Hjernen er et mottagerapparat lik andre sanseorgan; øyne, ører, hud osv. Hjernen «fordøyer» vonde opplevelser ved at den i tanken opplever det som hendte på nytt og på nytt. Vi hører mennesker som har opplevd noe vondt og vanskelig snakke om hendelsen, om og om igjen, som om det var «hakk i platen». På denne måten blir inntrykkene sammenlignet, omdannet og bearbeidet.

Men dersom organene våre utsettes for unormalt sterke sansepåkjenninger, kan øret få hørselsskade, øynene få synsskade og huden kan for eksempel få brannskade. Hvis hjernen og sinnet utsettes for uvanlig sterke påkjenninger utover det den normalt kan tåle eller har modenhet til, kan det og inntre forandringer som er påvisbare i hjernen. Den normale psykologiske bearbeidingen i sinnet blir brutt. Inntrykkene blir ikke «fordøyd», men lagres ubearbeidet på et ubevisst lavere nivå i hjernen.

 

Se Dissosiative lidelser

Relaterte bøker