Måltidsforstyrrelser

Hva er den beste behandlingen for en person som lider av en spiseforstyrrelse? Hvordan bygger behandleren opp en terapi med en bruksverdi som gjør at hun eller han blir frisk?Måltidsforstyrrelser er spesielt rettet mot terapeuter, studenter og andre yrkesgrupper som møter mennesker med spiseforstyrrelser, samtidig vil pasienter og deres pårørende ha god nytte av å lese boken.

379.00kr

Forfatter:
Per Johan
Isdahl
ISBN: 9788282172356
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2017
Antall sider: 143

Hva er den beste behandlingen for en person som lider av en spiseforstyrrelse?
Hvordan bygger behandleren opp en terapi med en bruksverdi som gjør at hun eller han blir frisk?
Spiseforstyrrelser fortoner seg svært forskjellig fra pasient til pasient, den rammer begge kjønn, uavhengig av tid, miljø og situasjon, og den har mange uttrykksformer som, anoreksi, bulimi, sykelig overvekt, rusmisbruk, selvskading og posttraumatisk reaksjon – eller en blanding av disse.
Psykolog Per Johan Isdahl er en pioner i psykisk helsevern og har lang erfaring med behandling av klienter med måltidsforstyrrelser. I denne boken deler han sine erfaringer som terapeut og gir et nært innblikk i samtaler med mennesker av begge kjønn, ulik alder, og hver sin unike historie.
Gjennom samtalene viser Isdahl hvordan han møter klienten med et åpent sinn, uten å låse seg til en bestemt teori eller sykdomskategori. Slik søker han å finne en terapiform som virker for den enkelte.
Boken gir et gripende og overbevisende bilde av en psykolog som arbeider tett med klienten om å finne en ny retning i livet. Selv betegner han seg som en «bricoleur» – en altmuligmann – som former sin yrkesrolle ut fra mange forskjellige behandlingsmodeller, fra familieterapi, hypnose og kognitiv terapi til kunstterapi og eksistensiell individuell terapi. Erfaringene hans viser at det er fruktbart å tenke på tvers av terapiretninger – eller som han selv sier: «å tenke uten fiender». Måltidsforstyrrelser er spesielt rettet mot terapeuter, studenter og andre yrkesgrupper som møter mennesker med spiseforstyrrelser, samtidig vil pasienter og deres pårørende ha god nytte av å lese boken.

Se Måltidsforstyrrelser

Relaterte bøker