I for store sko – En tekstsamling om barn i omsorgsroller

I for store sko – En tekstsamling om barn i omsorgsroller

Hvor går grensen før barns oppgaver hjemme blir en belastning? Boka gir et innblikk i krevende livssituasjoner og hvilke behov unge omsorgsgivere har for støtte.

249.00kr

Redaktør:
Iselin Kleppestø
Thorsen
Redaktør:
Vibeke Ulvær
Vallesverd
ISBN: 9788282161411
Innbinding: Innbundet
Litteraturtype: Tekstsamling
Utgivelsesår: 2014
Antall sider: 149

Hvor går grensen før barns oppgaver hjemme blir en belastning? I denne boken møter du ti unge voksne som har vokst opp med foreldre som av ulike årsaker har hatt behov for støtte i voksenrollen. De har forskjellige historier, men felles for dem er at de har påtatt seg omsorgsoppgaver som normalt hører til voksne.

Barns opplevelser av å være omsorgsgiver er langt fra identiske. Det er derfor avgjørende å finne frem til det enkelte barns behov for å kunne gi familier som strever tilpasset og nødvendig oppfølging.

«I for store sko» er en tekstsamling som gir et innblikk i krevende livssituasjoner og hvilke behov unge omsorgsgivere har for støtte. En fellesnevner er ønsket om å bli sett og hørt!

Boken er relevant for alle som kan bidra til å gjøre barns hverdag enklere, men er spesielt rettet mot fagpersoner innen pedagogikk, helse og sosial, samt myndigheter og beslutningstakere. Den er også aktuell som tilleggslitteratur på studier i pedagogikk, helse og sosialfag.

Forfatter: Vibecke Ulvær Vallesverd og Iselin Kleppestø Thorsen (red.)

Se I for store sko – En tekstsamling om barn i omsorgsroller

Relaterte bøker