Firfotmodellen

10.00kr

ISBN: ISBN 8277861818

Kartleggingsvektøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret.

Modellen er utviklet av Hilchen Sommerschild, Profrssor emeritar, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Dette kartleggingsverktøyet er utarbeidet av Ida Garløv, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, i samarbeid med en tverrfaglig gruppe i Sandnes kommune med økonomisk støtte fra Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Helse Vest.

Se Firfotmodellen

Relaterte bøker