Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse

Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse

379.00kr

ISBN: 978828217243
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2023
Antall sider: 240

Ulike former for spill er en viktig del av både vår kulturhistorie og samtid. For de aller fleste er spillingen forbundet med noe som tilfører livet innslag av underholdning, læring og spenning. Utfordringene oppstår når spillingen går fra å være et uskyldig og morsomt avbrekk i hverdagen, til å bli tvangspreget og destruktiv. Hensikten med denne boka er å belyse spill langs hele spektret fra lidenskap til lidelse, og gi et oppdatert bilde av forskning og klinisk praksis innen felt der vi stadig får ny kunnskap. Spillfeltet utvikler seg fort. Endringer knyttet til digital teknologi og spill, samfunnsforhold, regelverk og reguleringer gjør spill til et dynamisk felt. Boka introduserer sentrale debatter, begreper og utviklingstrekk innen spillfeltet. Boka består av tre hoveddeler. Del 1: Kultur, politikk og utvikling gir et innblikk i både den nåtidige og historiske konteksten rundt penge- og dataspill. Del 2: Stigma, fellesskap, læring og kompetanse berører utfordringer og muligheter med ulike spilltyper og spillfellesskap. Del 3: Spilleproblematikk, forebygging og behandling tar for seg sentrale problemområder som hjelpeapparatet, behandlere og alle som arbeider med forebygging står overfor. Redaktørene har lagt vekt på å få frem både nye og gamle stemmer i boka, som enten har forsket på eller arbeidet praktisk innen fagfeltet. Kapitlene dekker bidrag fra fagområder som psykologi, sosialantropologi, sosiologi, pedagogikk, kulturhistorie, økonomi, medisin, sosialt arbeid og folkehelse. Boka henvender seg til studenter og ansatte innenfor skole-, helse- og sosialsektoren, samt politikere, samfunnsopptatte, pårørende og spillere.

Se Penge- og dataspill – Lek, læring, lidenskap og lidelse

Relaterte bøker