Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

379.00kr

Redaktør:
Christina
Schacht-Magnussen
Redaktør:
Anne
Ek
Redaktør:
Svein
Haugsgjerd
Redaktør:
Gunnar
Brox Haugen
ISBN: 9788282172462
Innbinding: Innbundet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2022

Forskning viser at gode relasjoner er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Denne boka bidrar til sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis, og bygger videre på temaer fra Lars Thorgaards fembindsverk Relationsbehandling i psykiatrien (Hertervig, 2006).

Boka understøtter en medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Målgruppe for boka vil være alle som har sitt arbeid innenfor dette fagfeltet i helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Boka vil også kunne leses med utbytte for dem som har egne erfaringer som pasienter og pårørende, og beslutningstakere i helseforetak og kommuner. Boka er blitt til gjennom et nordisk samarbeid, der en tverrfaglig sammensatt gruppe av redaktører og forfattere med ulike ståsteder bidrar med sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis. Kapitlene er sortert etter tre hovedemner: Behov for paradigmeskifte, Relasjonsarbeid i praksis – relasjon som terapi og Organisasjon, utdanning og ledelse.

Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har bidratt med midler til denne utgivelsen.

For å kjøpe boken i Danmark KLIKK HER

 

Se Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

Relaterte bøker