Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

379.00kr

ISBN: 9788282172462
Innbinding: Innbundet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2022

Forskning viser at gode relasjoner er avgjørende for et godt behandlingsresultat. Denne boka bidrar til sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis, og bygger videre på temaer fra Lars Thorgaards fembindsverk Relationsbehandling i psykiatrien (Hertervig, 2006).

Boka understøtter en medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med alvorlig psykisk lidelse. Målgruppe for boka vil være alle som har sitt arbeid innenfor dette fagfeltet i helse- og sosialtjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Boka vil også kunne leses med utbytte for dem som har egne erfaringer som pasienter og pårørende, og beslutningstakere i helseforetak og kommuner. Boka er blitt til gjennom et nordisk samarbeid, der en tverrfaglig sammensatt gruppe av redaktører og forfattere med ulike ståsteder bidrar med sentrale perspektiver på dynamisk relasjonsarbeid i praksis. Kapitlene er sortert etter tre hovedemner: Behov for paradigmeskifte, Relasjonsarbeid i praksis – relasjon som terapi og Organisasjon, utdanning og ledelse.

Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser) og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning har bidratt med midler til denne utgivelsen.

(Vi kan foreløpig kun levere i Norge)

Vi jobber med å finne en forhandler/distributør i for salg i Danmark! Ønsker du å få informasjon om når boken er i salg i Danmark? KLIKK HER

Se Relasjonsboka – Dynamisk relasjonsarbeid

Relaterte bøker