Det uforståelige barnet

Om å skape sammenheng mellom den indre og ytre verden

379.00kr

Forfatter:
Anders Flækøy
Landmark
Forfatter:
Line Indrevoll
Stänicke
ISBN: 9788282172387
Innbinding: Heftet
Litteraturtype: Faglitteratur
Utgivelsesår: 2016
Antall sider: 541

Når vi som voksne betrakter et barn, har vi lett for å forstå det ut fra vårt eget ståsted. Denne boken er til hjelp for deg som ønsker verdifull innsikt i barnets perspektiv.

Barn og unges tanker, følelser og handlinger kan noen ganger fremstå som irrasjonelle og uforklarlige. Det kan være en handling som bryter med forventningene, som et plutselig, voldsomt raseriutbrudd. Det kan være ei stille og flink jente som viser seg å selvskade, eller en gutt som i ungdomstiden mister interessen for vennene sine.

Det uforståelige barnet henvender seg til foreldre og til de som arbeider med barn og ungdom. I boken presenteres vanlige tilstander som engstelse, sinne og tristhet, i tillegg til sjeldnere fenomener som autisme, anoreksi, selvskading og tanker om å ta sitt liv.

Forfatterne bruker psykoanalytisk kunnskap for å forstå barnets indre verden, men også de relasjonelle utfordringene og fastlåste prosessene som kan ledsage disse tilstandene. Psykoanalytisk teori tilbyr et tenkningsrom for å bli kjent med sitt eget eller andres strev. Boken viser hvordan psykoanalysen kan være i dialog med og supplere andre rådende tilnærminger til unge, og gir forslag om intervensjoner i ulike kontekster som for eksempel familien eller ulike pedagogiske situasjoner.

“Landmark og Stänicke plasserer seg i denne tradisjonen med en moderne, kryssdisiplinær og matnyttig fremstilling av psykoanalysens blikk på barnet. Det uforståelige barnet kan bli en ny bauta i norsk psykologisk litteratur.”

Av Line Brotnow, Psykologitidskriftet.

 

 

Se Det uforståelige barnet

Relaterte bøker